Przejdź do treści strony
Czcionka
Kontrast

W Urzędzie Pracy nie tylko praca, ale także Punkt Rozwoju Kariery.

14 września 2023

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie z dniem 18 września 2023 r. rozpoczął swoją działalność Punkt Rozwoju Kariery.  „Punkt działa w ramach projektu pilotażowego realizowanego przez Powiatowy Urzędy Pracy w Lesznie pn. „Innowacyjność – rozwój – kompetencje / Punkt doradztwa dla młodzieży.”– mówi Anna Szyszka, Dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.  „Misją punktu jest to, by stał się miejscem pierwszego kontaktu dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy lub mających trudności w znalezieniu zatrudnienia z różnych przyczyn.” – dodaje.

Z usług Punktu Rozwoju Kariery bezpłatnie będą mogli skorzystać mieszkańcy Leszna i powiatu leszczyńskiego, w wieku 18-30 lat. Oprócz atrakcyjnych ofert pracy i płatnych staży, uzyskają tam m.in. pomoc doradcy zawodowego w planowaniu ścieżki edukacji i kariery oraz wsparcie psychologiczne w zakresie wzbudzania motywacji i rozwijania swoich mocnych stron. Będą mogli skorzystać także z informacji na temat dofinansowań na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach.

CO ZNAJDZIESZ W PUNKCIE ROZWOJU KARIERY?

Punkt Rozwoju Kariery będzie oferować wsparcie i informację w zakresie następujących obszarów:

  • aktywizacja zawodowa i poradnictwo zawodowe,
  • profilaktyka zdrowia psychicznego i emocjonalnego,
  • edukacja i samorozwój,
  • aspekty prawne i ekonomiczne,
  • kwestie mieszkaniowe,
  • możliwości uzyskania pomocy społecznej.

Usługi realizowane w punkcie skierowane będą zarówno do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy, jak też do osób niezarejestrowanych. Klienci w wieku 18-30 lat skorzystają z części usług Punktu Rozwoju Kariery bez rejestracji – uzyskają poradnictwo zawodowe oraz doradztwo w zakresie edukacji, a także informację w zakresie możliwych form pomocy społecznej, czy doradztwo w zakresie kwestii mieszkaniowych. Konieczność rejestracji pojawia się w przypadku chęci udziału w formach aktywizacji oraz wsparcia, które wiążą się z dodatkowym finansowaniem tj. doradztwa psychologicznego, prawnego, ekonomicznego i finansowego, a także skorzystania z instrumentów aktywizacji zawodowej tj. stażu z innowacyjnym podejściem czy refundacji z premią zatrudnieniową.

ATUTEM SĄ DORADCY

Największą zaletą usług oferowanych w Punkcie Rozwoju Kariery będzie kontakt z doświadczonymi doradcami, którzy posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie. Ponadto dysponują szeregiem narzędzi pomagających określić mocne strony i kompetencje, które często są zupełnie niedostępne dla indywidualnych odbiorców, a mogą dać przewagę nad innymi kandydatami w procesie rekrutacyjnym. „W rozmowie doradca zawodowy pomoże określić potrzeby i wspólnie z Klientem opracuje indywidualny plan działania, a w nim konkretne kroki i umiejętności, które warto doskonalić oraz szersze zagadnienia, nad którymi warto pracować. To niezwykle ważne, bo rozmowa z drugim człowiekiem często pozwala spojrzeć na siebie z innej perspektywy i dostrzec nowe możliwości.” – podkreśla Anna Szyszka.  

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Punkt Rozwoju Kariery ma być także miejscem, w którym osoby poszukujące pracy będą mogły zapoznać się z ofertą lokalnych przedsiębiorców, oferujących zatrudnienie. Przygotowano szereg narzędzi, które wesprą finansowo oraz szkoleniowo obie te grupy. „Zachęcam przedsiębiorców do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, jesteśmy w stanie wesprzeć w lepszym zrozumieniu potrzeb i trendów oraz pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów”- mówi Anna Szyszka.

W ramach realizowanego projektu przygotowano nowe narzędzia aktywizacji zawodowej np. staż z innowacyjnym podejściem oraz refundacja wynagrodzenia z premią zatrudnieniową. Oba te instrumenty są korzystne zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika i dają im możliwość nawiązania dłuższej relacji zawodowej oraz rozwoju kompetencji zatrudnionego pracownika i całego zespołu.

Punkt Rozwoju Kariery czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, w środy do godziny 17:00. Na indywidualne spotkanie z doradcą można umówić się korzystając z formularza na stronie internetowej www.karieraleszno.pl lub przyjść bezpośrednio do Punktu, który znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, przy ul. Śniadeckich 5, wejście B.

Regulamin dotyczący realizacji projektu pilotażowego znajduje się na stronie internetowej

https://leszno.praca.gov.pl/-/21311059

Ostatnie wpisy

Projekt pilotażowy pn. „Innowacyjność – rozwój – kompetencje/ Punkt doradztwa dla młodzieży” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na realizację projektów pilotażowych pn. „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży.”

Wartość dofinansowania 1 171 182 zł
Całkowita wartość 1 171 182 zł

Regulamin dotyczący realizacji projektu pilotażowego znajduje się TUTAJ

Zobacz dokument informacyjny Ikona Strzałki Hiperłącza